Predaj
Clever - Mirage

Strelnica Čáčov

Strelnica v správe RgO SPZ Senica s rušným športovým životom a prevádzkou. Je vybavené na strieľanie olympijského trapu – 1 strelisko  a oblúkovým streliskom. Na strieľanie guľových disciplín je možné využiť nekryté strelisko na 50/100 m.

Počas roka prebehnú na  olympijskom trape 3 preteky na 100 terčov a viacero hodnotných pretekov v guľových disciplínach.

Cena položky je  5 euro. Musím poznamenať, že je to jedna z mála strelníc, kde Vám obslužný personál ráta počas položky terče. Dúfam, že im táto vlastnosť vydrží veľmi dlho.

Strelnica v prípade potreby má dobré sociálne zázemie.

Správca strelnice:  pán Jozef Bachratý

Kontakt: tel.:     +421 34 6514624
                 mobil: +421 905 549955

Otváracia doba: možnosť prenajatia areálu, od marca do konca septembra každý piatok prebieha tréning so začiatkom o 15,00 – 15-30

Mapa Google: