Predaj
Clever - Mirage

Hodnotenie stavu zbraní:

Pre lepšiu orientáciu čitateľov na našej stránke, pri jednotlivých ponukách používame nasledovnú stupnicu na ohodnotenie stavu zbrane.

Nová zbraň – zbraň priamo od obchodníka, nikdy nestrieľaná, kompletné príslušenstvo

Obr.1nová zbraň, nestrieľaná, kompletné príslušenstvo (Breda Pegasso Trap)
Obr.1.a – tá istá zbraň –blok hlavní bez známok požívania

Nestrieľaná zbraň – ako nová, alebo bola vykúpená od 1. majiteľa, nikdy nebola strieľaná. Môže mať nekompletné príslušenstvo, napr. chýbajúci návod k použitiu, nepôvodný obal, atď. Bez akýchkoľvek známok používania na drevených a kovových častiach zbrane.

Obr.2 – nová zbraň s kompletným príslušenstvom, bez pôvodného kufra (Rizzini Vertex Trap)
Obr.2.a – tá istá zbraň bez známok používania, na lučíku ešte pôvodná plomba

Stav novej zbrane – strieľaná, ale veľmi málo. Dlhé guľové do 50-80 rán, brokové do 800-1000 rán, krátke do 1000 rán. Zbraň nenesie známky opotrebovania, kompletná nepoškodená povrchová úprava bez škrabancov a ošúchania. Pažba a drevené časti bez poškodenia a škrabancov.

Obr.3 – zbraň, ktorá nemá viac ako 1000 výstrelov (Beretta 682 Gold E Trap)
Obr.3.a – minimálne známky po používaní (Rizzini Premier Trap)

Veľmi dobrý stav –používaná zbraň s veľmi nepatrnými a ľahkými stopami po používaní.

Povrchová úprava zachovaná v celom rozsahu. Drevené časti nepoškodené, ale sú tolerovateľné napr. jemné odtlačky na pažbe viditeľné proti svetlu. Zbraň v celom rozsahu bez známok hrdze. Kovové časti bez známok mechanických škrabancov, alebo úderov.

Obr.4 - prítomné odtlačky na predpažbí, povrchová úprava neporušená, mierne narušený nápis na baskule (Fabarm Gama Lux Competition)
Obr.4.a – odtlačky na pažbe (Browning B 325 Trap)

Funkčná zbraň – zbraň vo funkčnom stave, s početnými známkami používania na kovových i drevených častiach. Povrchová úprava može byť ošúchaná.

Na zbrani je možný výskyt lišajovej hrdze, alebo hrdze po ošetrení.

Obr.5. – ošúchané exponované plochy
Obr.5.aprítomné známky hrdze