Predaj
Clever - Mirage
Brenneke
ORIZO

Aktuálne novinky

Naj?astejšie zobrazené zbrane

Náboje Clever - Mirage

Oznamujeme všetkým záujemcom o náboje, že zásielka je potvrdená na pracovný týžde? po Ve?kej noci.

 

Zárove? prosíme všetkých, ktorý majú objednané náboje aby podla objednávky postupovali nasledovne

1. cenu objednaných nábojov si vyrátajú pod?a priloženéj tabu?lky, pri?om platí pre cenu odstavec;ZMLUVNÝ PREDAJ.

2. uvedená cena je za kartón = 250 ks nábojov, 1000 nábojov = 4 karóny.

3. vyrátanú cenu zapla?te prevodom alebo vkladom na ú?et spolo?nosti BROKOVNICE s.r.o. vedenom v OTP banke Slovensko ?. ú?tu : 15992743 / 5200   IBAN : SK32 5200 0000 00001599 2743  var. symbol : napíšte Vaše telefónne ?íslo bez prvej 0 ( 9 ?ísel )

4. o vykonanej platbe informujte e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieĹĄ, je potrebnĂ© aby ste mali zapnutĂ˝ JavaScript.   kde uvediete podrobnosti na koho treba vystavi? faktúru a aké náboje ste objednali.

5. Ku každej platbe bude vystavená faktúra

6. Náboje budú dodané iba zájaznikom, ktorý realizovali platbu do 1. apríla 2015

7. Na objednané a nezaplatené náboje sa vy?ahuje MOC

8. Pre zákaznikov z vä?šej vzdialenosti budú náboje dodané  na strelnicu Štrky Tranava.

9. Cena nábojov zoh?ad?uje uvedený spôsob predaja a dodania nábojov.

 
  
 

 

 

 
 
Dr. Jaroslav Vidan