Predaj
Clever - Mirage

Aktuálne novinky

Najčastejšie zobrazené zbrane

Ján Zemeník

 

Vo veku 51 rokov v stredu 25. februára 2015 nečakane a náhle zomrel dlhoročný vedúci oddelenia balistiky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) PZ Ing. Ján Zemeník, pokladaný na Slovensku za jedného z najlepších expertov na zbrane.

Na Slovensku hádam nie je jeden strelec, ktorý by sa s Jankom v minulosti nestretol alebo nepočul jeho meno. Najčastejšie ho strelci poznali v súvislosti so znaleckými posudkami svojich strelníc, ktoré vypracovával. 
 
Veľa strelníc vďačí za zachránenie ich existencie práve vďaka tomu. Aj ja som ho spoznal práve cez strelecký šport a strelnicu, ktorú sme budovali  a od tohto času sme sa stretávali veľmi často.
 
Jeho meno sa výrazne spája so zbraňovými amnestiami, ktoré výrazne znížili počet nelegálne držaných zbraní. Významná je aj jeho publikačná činnosť v oblasti kriminalistiky.
 
Je ťažko písať tieto riadky, keď vieme, že mladý človek odišiel tak náhle  a bolestivo z nášho sveta. Janko bol čestný, rovný a priamy chlap !
 
Dovolili sme si pozbierať fotografie z internetu a takto ho pripomenúť našim čitateľom a strelcom !
 
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť, snúbenici, pozostalým a všetkým blízkym priateľom ! 
 
Dr. Jaroslav Vidan
 
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v bratislavskom krematóriu dňa 4. 3. 2015 o 16,45 h.